Περίθαλψη

Οι συνθήκες ζωής που απολαμβάνουν οι περιθαλπόμενοι της δομής μας είναι ανάλογες με αυτές που έχει κάθε υγιής άνθρωπος. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι η στοργή , η αγάπη και η φροντίδα που δέχονται οι περιθαλπόμενοι τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και από τους επισκέπτες που καθημερινά προσέρχονται στο Ίδρυμα.

Με βάση τα ανωτέρω, οι σκοποί της δομής μας είναι οι   ακόλουθοι: α).  Η  παροχή στέγης, τροφής, ιατροφαρμακευτικής και κάθε άλλης περίθαλψης και προστασίας σε ηλικιωμένους, κατάκοιτους και γενικά σε Άτομα με Αναπηρίες, β). Η προσφορά πνευματικής τροφής, αγάπης, στοργής και συμπαράστασης προς τους τροφίμους, γ). Η παροχή αναψυχής, ψυχαγωγίας και απασχόλησης για τους επιδεκτικούς εκ των τροφίμων , δ). Η  εν γένει συμβολή στην πνευματική διακονία της Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης, ε).  Η δια των οργάνων του Ιδρύματος και των εργαζομένων σε αυτό προσφορά ποικίλων υπηρεσιών σε μοναχικά άτομα, κατάκοιτα, μη αυτοεξυπηρετούμενα και διαμένοντα στα σπίτια τους μέχρι της εισαγωγής τους στο Ίδρυμα.

 


Εκτύπωση   Email