Το Ανθρώπινο Δυναμικό

Στη δομή μας συνεργαζόμαστε με Παθολόγο και Ψυχίατρο οι οποίοι φροντίζουν για κάθε ιατρική ανάγκη των περιθαλπομένων.
Οι ιατροί του Ιδρύματος παρακολουθούν καθημερινά τους περιθαλπόμενους, αναλαμβάνουν την συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής, των εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και την ρύθμιση της φαρμακευτικής τους αγωγής. Σε συνεργασία με το Νοσηλευτικό Προσωπικό φροντίζουν για οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα προκύψει.
Εάν παραστεί ανάγκη για νοσηλεία , οι ιατροί παραπέμπουν κατάλληλα σε νοσηλευτικό Ίδρυμα τον περιθαλπόμενο, μετά από συνεννόηση με το συγγενικό περιβάλλον.

 


Εκτύπωση   Email